AI Integration Platform

Sở hữu ngay giải pháp thực hiện Machine Learning hiệu quả nhất

Bây giờ, doanh nghiệp của bạn có thể tập trung áp dụng các thuật toán vào thực tế bằng cách sử dụng một nền tảng trực quan giúp quản lý UAT và quy trình làm việc.

Tính năng độc đáo

Phương pháp DevOps tự động hoá vượt ngoài khuôn khổ

Không cần xây dựng một cơ sở hạ tầng đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau với chi phí khổng lồ.

Hỗ trợ các kênh tiêu thụ tại chỗ

Podder.ai tiến hành các quy trình triển khai khác nhau dựa trên môi trường của khách hàng.

Dễ dàng sử dụng với cả người không chuyên

Những “dân không chuyên” công nghệ sẽ không cần tìm đến các DevOps nữa.

viVI
en_USEN jaJA viVI