Xây dựng

Vấn đề:

Thành phố Doha, Qatar cần theo dõi trên 20.000 nhân viên ra vào hệ thống đường hầm của tàu điện Doha được xây dựng nhằm phục vụ mục đích an toàn.

Giải pháp:

Chúng tôi tạo ra một hệ thống nhằm theo dõi các nhân viên trong hệ thống đường hầm cũng như đưa ra các cảnh báo trước cho bất cứ tình huống khẩn cấp, cho phép theo dõi thời gian thực sâu hơn vào hoạt động của các nhân viên. Bước tiếp theo bao gồm việc mở rộng khả năng dự đoán trước lưu lượng giao thông và thậm chí là cả tai nạn.

viVI
en_USEN jaJA viVI