Giáo dục

Vấn đề:

Một học viện lớn ở Nhật Bản muốn thêm một phần mã hoá vào drone, nhằm giúp cả coding và drone trở nên thú vị hơn, cũng như tăng giá trị giáo dục của chúng trong mắt sinh viên.

Giải pháp:

Chúng tôi đã phát triển một ứng dụng cho phép sinh viên lập trình, điều khiển drone, giúp ngay cả các học viên sơ cấp có thể thấy được thành quả trên thực tế trong việc lập trình của mình.

viVI
en_USEN jaJA viVI