Chế tạo

Vấn đề:

Một nhà sản xuất ô tô Nhật Bản thuê nhân viên để đọc và ghép các phần của ô tô với các thông tin nhất định được lưu trữ trên hệ thống máy tính trước khi gửi các dữ liệu này đến nhà cung cấp và các bộ phận khác. Những nhân viên này phải tìm kiếm các thông tin trong khoảng từ 150 – 600 phần mỗi xe hoàn toàn thủ công.

Giải pháp:

Chúng tôi phát triển các thiết bị tự động đọc các thông tin liên quan và ghép những thông tin này với các phần phù hợp, giúp giảm bớt thời gian và công sức của các kỹ sư.

viVI
en_USEN jaJA viVI