Bảo hiểm nhân thọ

Vấn đề:

Khi giải quyết việc thay đổi tài khoản ngân hàng của khách hàng, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ cần phải ghép chính xác thông tin của khách hàng trong cơ sở dữ liệu. Để thực hiện công việc này, trên 100 nhân viên phải dành hàng giờ đồng hồ làm việc thủ công với các biểu mẫu cũng như nhập dữ liệu cho trên 1000 yêu cầu thay đổi tài khoản mỗi ngày.

Giải pháp:

Chúng tôi phát triển thiết bị thu thập các thông tin cần thiết trên biểu mẫu để tự động hoá quy trình, giúp công ty có khả năng sử dụng các nguồn lực được phân bố của họ hiệu quả hơn 80%, tiết kiệm đến 2 triệu USD một năm.

viVI
en_USEN jaJA viVI