Logistics

Vấn đề:

Các nhân viên của một hãng chuyển phát phải viết các thông tin về việc vận chuyển hoàn toàn thủ công lên gói hàng nhằm lên kế hoạch tuyến đường nhanh nhất để vận chuyển. Cứ hai nhân viên phải mất 3 phút để viết thông tin lên gói hàng và hai phút để xác nhận mỗi đơn vận chuyển. Họ phải làm như thế với trên 1 triệu đơn vận chuyển mỗi ngày.

Giải pháp:

Chương trình được phát triển bởi Nexus có thể nhận biết được các loại chữ viết tay khác nhau cũng như chất lượng của thông tin được nhập vào và đoán ra đâu là thông tin đúng. Chính điều này đã giúp nhập vào dữ liệu cho trên 1 triệu đơn mỗi ngày chỉ trong 2 giờ đồng hồ.

viVI
en_USEN jaJA viVI