Bán lẻ

Vấn đề:

Một chuỗi cửa hàng nội thất Nhật Bản muốn cải thiện doanh số trực tuyến bằng cách đề xuất các sản phẩm cho khách hàng, song nó lại thiếu nguồn dữ liệu do các sản phẩm không thường xuyên được mua.

Giải pháp:

Chúng tôi huấn luyện chương trình sử dụng hình ảnh của các thiết kế tương tự nhau để đưa ra các đề xuất trong các thông số được thiết lập thông qua các sở thích của cá nhân được nhận diện trong một khảo sát trước đây, giúp tăng lượng chuyển đổi của của chuỗi cửa hàng lên đến 35%.

viVI
en_USEN jaJA viVI