Dịch vụ

Vấn đề:

Một doanh nghiệp bất động sản trên nền tảng web phải thuê các nhân viên để tìm kiếm, nhận diện và nhập các dữ liệu về bất động sản cá nhân vào website cho các khách hàng tiềm năng. Với nguồn lực có hạn cũng như việc để nhân viên tìm kiếm và nhận diện hàng ngàn dự án bất động sản thể hiện nguồn dữ liệu hạn chế của công ty, tình trạng trì trệ đã diễn ra.

Giải pháp:

Công nghệ của chúng tôi tự động tìm ra những dữ liệu liên quan từ các website được nhắm tới, đánh giá giá trị của dữ liệu và thanh lọc chúng tựa trên nhu cầu của khách hàng. Tiết kiệm chi phí bằng cách loại bỏ nhu cầu phân bổ nhân viên cho các quy trình này và tăng quy mô cơ sở dữ liệu lên 10 lần, dẫn đến doanh số bất động sản tăng đáng kể.

viVI
en_USEN jaJA viVI