Giải pháp

Khai thác sức mạnh của các giải pháp Trí tuệ nhân tạo

Lãng phí dữ liệu? Không thành vấn đề với chúng tôi.

Trình đọc tài liệu nhận thức dựa trên Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi chuyển đổi bất cứ loại dữ liệu phi cấu trúc nào trở thành các dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng với độ chính xác lên đến 92.9%.

Trình đọc tài liệu nhận thức Nexus

Các dữ liệu phi cấu trúc đòi hỏi nhiều thời gian nhận diện

Tài liệu và PDF:

báo cáo, tin tức, website

Tài liệu viết tay

chữ ký, ghi nhớ

Hình ảnh, video

hình ảnh được scan, tài liệu, video.

Dữ liệu được định dạng có giá trị

Lợi ích

Nâng cao tính chính xác

Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đầu ra lên đến 92.9%.

Tiết kiệm thời gian

Tinh giản quy trình làm việc bằng cách loại bỏ các quá trình lặp lại và không hiệu quả.

Giải phóng khối lượng công việc

Sử dụng thêm thời gian để giải quyết các vấn đề và thoả sức sáng tạo.

logo-podder-ai-c

Sở hữu ngay giải pháp thực hiện Machine Learning hiệu quả nhất

Bây giờ, doanh nghiệp của bạn có thể tập trung áp dụng các thuật toán vào thực tế bằng cách sử dụng một nền tảng trực quan giúp quản lý UAT và quy trình làm việc.

Tính năng độc đáo

Phương pháp DevOps tự động hoá vượt ngoài khuôn khổ

Không cần xây dựng một cơ sở hạ tầng đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau với chi phí khổng lồ.

Hỗ trợ các kênh tiêu thụ tại chỗ

Podder.ai tiến hành các quy trình triển khai khác nhau dựa trên môi trường của khách hàng.

Dễ dàng sử dụng với cả người không chuyên

Những “dân không chuyên” công nghệ sẽ không cần tìm đến các DevOps nữa.

Chọn lĩnh vực của bạn

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực tạo nên những tiến bộ vượt bậc, mở rộng các nguồn tạo doanh thu cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng.

viVI
en_USEN jaJA viVI